top of page

Trasésøk
 

Vi kan utføre trasésøk og identifiserer avløpsrør og vannledninger med minimaltavvik.

Trasèsøk eliminerer unødvendig inngripen i terrenget ved graving.

Med vårt teknologiske utstyr lokaliseres rørene under bakkenivå, og traséen for disse merkes opp- samtidig som en også vil kunne måle dybden på rørene.

Vi trasésøker både kobber-, plast- og stålledninger.

vann søk_edited.jpg
bilde-kommer.jpg
bottom of page