top of page

Tømming av renseanlegg
 

Vi tømmer renseanlegg og minirenseanlegg for både private og offentlige aktører- også hytte og mobile toalettanlegg. Massen/slammet  blir levert til godkjent mottak.  Vi har en lang referanseliste som omfatter de fleste kommuner i regionen.

bilde-kommer.jpg
bilde-kommer.jpg
bottom of page