top of page

Rørinspeksjon
 

Vi har lang fagkompetanse innenfor rørinspeksjon. Av erfaring ser vi at ved gjentakende problemer med rør vil det være hensiktsmessig med en rørinspeksjon.

En rørinspeksjon vil kunne avdekke om det er avvik ved rørene. Eventuelle feil og mangler vil bli kartlagt og du vil få en tilstandsrapport. Rapporten dokumenteres med bilder, video og skisser, du vil også få anbefalt hvilke tiltak som bør iverksettes for å unngå fremtidige tilstoppelser.

Utstyret vi bruker er moderne og av høy kvalitet. Vi inspiserer alle rørtyper i størrelsen 20 mm til 1500 mm. Vi har to typer kamera:

Kameratraktor:

  • Brukes i større stikkledninger og kommunale hovedledninger

  • Inspiserer alle rørtyper fra 100 mm til 1500 mm

  • Innebygget sonde for trasésøk

  • Rapport laget i WinCan WX

Stakekamera:

  • Brukes i stikkledninger og mindre hovedledninger

  • Inspiserer alle rørtyper fra 20 mm til 250 mm

  • Rekkevidde på opp til 100 meter

  • Mulighet for å entre flere grenrør

  • Innebygget sonde for trasésøk

  • Rapport laget i WinCan WX

bil4.JPG
bottom of page