Rensing av tette rør
 

Vi har flere biler som kan utføre høytrykkspyling av tette rør i hele regionen. Vi kan høytrykkspyle/rense og åpne de aller fleste rørtyper og dimensjoner. Ved bruk av ulike høytrykksverktøy fjernes fett, betong, rust, sand, løse pakninger, avleiering og generelle tilstoppinger.

Våre tankbiler er kombibiler med bade vakum og høytrykk (suge og spyle).

Eksempel på spylejobb:

  • Spyling av tette rør

  • Fjerning av røtter og betong

  • Tining av vann og avløpsrør

  • Fasadevask

  • Tankrengjøring

DSC_0031-kopi.JPG
DSC_0037-kopi.JPG