Lekkasjesøk

Vi har utstyr for lekkasjesøk i kommunale anlegg/hovedledninger og private stikkledninger.

 

Vi lekkasjesøker også avløpsledninger ved hjelp av trykk/vakum/ gass og røyk ved eventuelle luktproblemer etc.

bilde-kommer.jpg
bilde-kommer.jpg