top of page

Ny forskrift fettutskillere

Oppdatert: 26. nov. 2021

Det har kommet ny Forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann.


Fettutskilleren skal tømmes minimum 4 ganger pr år og ellers når det er nødvendig for å overholde påslippskravet


Dette gjelder for Sandnes, Stavanger og Sola Kommune


Fastsatt av Sola kommunestyre 20.09.2018 i sak nr. 47/2018 og Sandnes bystyre 10.09.2018 i sak nr.104/18 med hjemmel i Forurensningsforskriften paragraf 15A-4. Forskriften trer i kraft 01.01.2019.


Utdrag:

§ 13 Drift, vedlikehold og kontroll 13.1 Tømming Fettutskilleren skal tømmes minimum 4 ganger pr år og ellers når det er nødvendig for å overholde påslippskravet. Det kan søkes om mindre hyppig tømming dersom det kan dokumenteres at akkumulert mengde fett er liten over tid. Virksomheten skal inngå tømmeavtale med tømmefirma for regelmessig tømming tilpasset behovet. Det må dokumenteres at fettet er innlevert til godkjent mottak. Det skal til enhver tid foreligge gyldig tømmeavtale. Kommunen kan gi pålegg om endring av tømmehyppigheten ved behov. Mindre virksomheter som har installert en innvendig fettutskiller kan søke kommunen om dispensasjon fra kravet om tømmeavtale.


Trykk på Linkene for mer info:


Stavanger Kommune


Sandnes/Sola Kommune


72 visninger0 kommentarer
bottom of page