Transport av oljeholdig vann

Vi transporterer oljeholdig vann o.l. fra nedvask av tanker i supplybåter og tankanlegg. Gjennom våre samarbeidspartnere garanterer vi at væsken som blir samlet inn blir behandlet og renset på en godkjent måte.

Andre tjenester vi utfører:

Evt. bomavgifter, vannfylling, tømming og tømmeavg. kommer i tillegg.