Tømming av renseanlegg

Vi tømmer renseanlegg og minirenseanlegg for både private og offentlige aktører- også hytte og mobile toalettanlegg. Massen/slammet  blir levert til godkjent mottak.  Vi har en lang referanseliste som omfatter de fleste kommuner i regionen.

Andre tjenester vi utfører:

Evt. bomavgifter, vannfylling, tømming og tømmeavg. kommer i tillegg.

Renseanlegg med sandfilter