Tømming av fettutskillere

Vi tømmer alle typer fettutskillere. Vi har biler med steam for grundig rengjøring.

Vi tilbyr avtaler om tømmeintervaller på fettutskiller tilpasset ditt behov. Det er viktig at fettutskillere jevnlig tømmes for å unngå utslipp i det kommunale avløpsnettet.

Andre tjenester vi utfører:

Evt. bomavgifter, vannfylling, tømming og tømmeavg. kommer i tillegg.

Det har nå kommet ny fettforskriften som gjelder for Stavanger Kommune, Sandnes Kommune, Sola kommune. At det må tømme 4 ganger i året.  Gå inn på Linken her https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2019-09-30-1364