Stene Renovasjon 40 år

Det er nå 4 måneder igjen før det blir forbudt å bruke fossilt brensel til oppvarming. Fjerner du oljetanken før 1. januar 2020 kan du fortsatt få noe økonomisk støtte til å fjerne den. Vi har tatt for oss det bør du vite hvis du eier en nedgravd oljetank, eller har mistanke om at du gjør det.

I dag er det opp til den enkelte kommune å vedta forskrifter knyttet til fjerning av nedgravde oljetanker. Dette har medført forskjellig praksis rundt i landet. Men en endring er på trappene. Miljødirektoratet har sendt forslag til Regjeringen om forbud mot nedgravde oljetanker: «Alle nedgravde tanker som ikke er i bruk, må tømmes, rengjøres og graves opp – uavhengig av hvor stor tanken er».

Forslaget er ennå ikke vedtatt, men når det trer i kraft vil de samme kravene gjelde for alle, uansett om oljetanken ligger nedgravd på tomten til en enebolig, et borettslag, eller næringsvirksomhet. Tanken skal bort. Og eier er ansvarlig.

Nedgravd tank på tomta

Ifølge tall fra Miljødirektoratet finnes det trolig så mange som 270 000 nedgravde oljetanker i Norge i dag. Mange av disse tankene har blitt så gamle at de utgjør en risiko for oljelekkasje. Og mange eiere er sannsynligvis ikke klar over dem.  Er du usikker på om du har en slik tank, bør du ta kontakt med kommunen din, eller der virksomheten din holder til. Kommunen skal ha en oversikt over alle nedgravde tanker. 

Alle som eier nedgravde oljetanker, er forpliktet til å sørge for jevnlige tilstandskontroller av tanken også. Oljetanker kan ligge så lenge de er tømt å rengjort derekan kontakte oss våre nettsider på https://www.stenerenovasjon.no/kontakt-oss/

Category: Nyheter